Freski

Freski
 • Apostollowie Piotr i Mateusz
 • Apostolowie Bartolomeusz i Szymon
 • Apostolowie Jakub i Filip
 • Apostolowie Jakub Zebedeusz i Pawel
 • Apostolowie Jan i Faddiej
 • Apostolowie Piotr i Mateusz
 • Apostolowie Tomasz i Andrzej
 • Bartolomeusz i Szymon
 • Bohorodica
 • IMG 1359
 • IMG 1362
 • IMG 1363
 • IMG 1364
 • IMG 1368
 • IMG 1371
 • IMG 1373
 • IMG 1383
 • IMG 1389
 • P8060019
 • P8060022
 • P8060023
 • P8060024
 • P8060025
 • P8060026
 • P8060027
 • P8060028
 • P8060033
 • P8060034
 • P8060035
 • P9180038
 • PA060197
 • PA060198
 • PA060199
 • PA060200
 • PA060201
 • PA060202
 • PA060203
 • PA060204
 • PA060205
 • PA060206
 • PA060207
 • PA060208
 • PA060209
 • PA060210
 • PA060211
 • PA060212
 • PA060213
 • Patriarcha Abraham
 • Patriarcha Jakub
 • Pprorok Eliasz
 • Prorok Dawid
 • Prorok Eliasz
 • Prorok Izaak
 • Prorok Jonasz
 • Prorok Melchisedek
 • Prprok Izajasz
 • Wniebowstapienie
 • Wniebowstąpienie